Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 30 od 25.06.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
  • Odluka o prihvatanju izmirenja neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad
  • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex