Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 3/2021 od 25.01.2021.)


  • Odluka o dodeli Februarske nagrade Grada Novog Sada za 2020. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada Novog Sada u 2021. godini
  • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu
  • Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem za direktne korisnike budžeta Grada Novog Sada
  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Nezavisne komisije radi utvrđivanja stanja nakon izvršenih radova na sanaciji zatvorenog bazena Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad, sa predlogom mera
  • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2021. godinu
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta u Mičurinovoj ulici u Novom Sadu
  • Odluka Ustavnog suda broj: IUo-142/2019


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex