Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 3 od 03.02.2020.)


 • Program unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Program obezbeđivanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom dana grada, za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju mesečnog broja prolazaka vozilom delom auto-puta E-75 za koji se građanima naseljenog mesta Kovilj obezbeđuje materijalna podrška iz budžeta Grada Novog Sada, za 2020. godinu
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Miroslav Laketić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Siniša Vujinović)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Dr Borivoje Dunđerski)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Živana Marjanović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Zoran Ivković)
 • Rešenje o izmeni uputstva za izvršenje budžeta Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za kapitalne infrastrukturne projekte u okviru realizacije Projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" broj 6-3/2017-49-II
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Empowering Local Public Property Management Systems"/ "Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom", broj 48-00-00032/2016-28-6, koji se finansira u okviru grant šeme podrška jedinicama lokalne samouprave, EuropeAid/139223/ID/ACRT/RS
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Narodnog fronta br. 55b u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Josifa Runjanina u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Ulice Bore Prodanovića i Ćirpanovoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u zoni Osnovne škole "Marija Trandafil" u Veterniku
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Ulice Sonje Marinković u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Ruđera Boškovića i na Futoškom putu u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Šenoine ulice i Ulice patrijarha Rajačića u Petrovaradinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja zaštićenim stablima na teritoriji Novog Sada za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex