Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 17/2021 od 16.06.2021.)


 • Program podrške za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopunama Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2021. godini
 • Rešenje o izmeni Programa korišćenja sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa održavanja javnih zelenih površina za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju broja korisnika usluge personalne asistencije za koje se obezbeđuje naknada troškova, i broja korisnika koji mogu da ostvare pravo na naknadu troškova za uvećan broj časova personalne asistencije, za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju broja dece za koju se obezbeđuje naknada troškova za uslugu ličnog pratioca deteta, za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o broju dece upisane u privatnu predškolsku ustanovu koja ostvaruju finansijsku podršku u radnoj 2020/2021. godini i mesečnom iznosu finansijske podrške po detetu, prema vrsti boravka
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Radovanović Branimir)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika direktora Direkcije za robne rezerve (Marinković Goran)
 • Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan raskopavanja površina javne namene za 2021. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja za teretna motorna vozila u Ulici Živojina Ćuluma u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju opšteg parkirališta u Fruškogorskoj ulici, iza objekta kbr. 4 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Bože Kuzmanovića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Zmaj Jovinoj ulici i Pionirskoj ulici u Futogu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u zoni Osnovne škole "Jovan Popović" u Novom Sadu i zoni Osnovne škole "Laza Kostić" u Kovilju
 • Rešenje o postavljanju saobraćajnog ogledala na raskrsnici ulica Novaka Radonjića i Branka Radičevića u Sremskoj Kamenici
 • Ispravka Odluke o Programu investicionih aktivnosti na zbrinjavanju i tretmanu zelenih ostataka sa javnih zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Ispravka Odluke o izmeni i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex