Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 25 od 03.06.2019.)


 • Program realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine u 2019. godini
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. i 2020. godini
 • Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja ispita o poznavanju Grada Novog Sada
 • Rešenje o odobravanju sredstava za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka za decu i mlade koji su u sukobu sa zakonom, roditeljima, školom ili zajednicom u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Koordinacionog tima za praćenje sprovođenja plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji "Novi Sad" za period 2017-2021. godine
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju mesta za postavljanje objekata i uređaja na Sunčanom keju, Keju žrtava racije i Beogradskom keju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina pod ambrozijom za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama odluke o sprovođenju Programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Odluka o izmenama Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje Programa pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za utvrđivanje činjeničnog stanja u predmetu izgradnje objekta na parcelama 9723/1, 9723/2, 9723/3 i 9723/4 KO Novi Sad I, u Novom Sadu, Ulica Pašićeva i utvrđivanja postojanja uslova i načina privođenja urbanističkoj nameni predmetnog građevinskog zemljišta
 • Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika šefa Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Službi izvršnih organa Grada Novog Sada (Milenko Malešev)
 • Rešenje o postavljenju šefa Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Službi izvršnih organa Grada Novog Sada (Milenko Malešev)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti pomoćnika šefa Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Odsek za pripremu, izradu i promociju projekata u Službi izvršnih organa Grada Novog Sada (Zoran Ivošević)
 • Rešenje o postavljenju zamenika šefa Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Službi izvršnih organa Grada Novog Sada (Zoran Ivošević)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex