Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 23 od 12.06.2020.)


 • Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP "Informatika" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju prethodne saglasnosti Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću "Novi Sad" Novi Sad na Predlog odluke o izmenama Odluke o uslovima zaduživanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za finansiranje investicionog projekta nabavke 30 autobusa, 25 solo i 5 zglobnih sa pogonom na CNG
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 1 - - Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u Ulici Modene
 • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 2 - - Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u na uglu Uspenske i Šafarikove ulice
 • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 3 - - Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 4 - Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u na Trgu Republike
 • Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada Savić Miloradu iz Beograda
 • Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i investitora, Gordane Kozarov i Miloša Kozarova
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za potrebe Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, bez naknade
 • Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jožef Atila", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Nikola Tesla", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Nikola Tesla", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole "Mileva Marić - Ajnštajn", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole "Mileva Marić - Ajnštajn", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Veljko Petrović", Begeč
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Poslovnik Skupštine Grada Novog Sada (prečišćen tekst)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex