Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 23 od 11.05.2019.)


  • Plan detaljne regulacije severozapadne zone Sadova u Petrovaradinu
  • Odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Novog Sada za 2019. godinu
  • Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex