Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 23 od 24.05.2018.)


  • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 23/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2018 i 24/2018 - ispr.)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex