Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 22 od 10.05.2019.)


 • Plan detaljne regulacije Adica u Novom Sadu
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet kružne raskrsnice na ukrštanju Ulice Nova I i Novosadskog puta)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Stevana Doronjskog)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokaliteti uz Državni put IB-21 i dr.)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima i dr.)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet na Bulevaru Evrope između ulica Laze Nančića i Servo Mihalja)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Futoške i Mikole Kočiša)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na uglu Partizanske ulice i Sentandrejskog puta)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Radničkoj ulici broj 25)
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije područja novog gradskog centra između ulica Vojvode Bojovića, Dimitrija Avramovića, Slovačke, Valentina Vodnika i Jovana Subotića u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela radne zone Sever IV severno od infrastrukturnog koridora u Novom Sadu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet Bangladeš)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet Poliklinike, u okviru Kliničkog centra Vojvodine)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet SPC na potesu Klisa i dr.)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet severno od Industrijske ulice i istočno od Državnog puta IB-12 (M-7)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog broj 49)
 • Odluka o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole "Mileva Marić - Ajnštajn", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Popović", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana i izboru predsednika Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex