Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 20 od 07.06.2020.)


  • Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača na području Grada Novog Sada
  • Rešenje o izmenama i dopuni Programa finansiranja i realizacije projekta "Novi sad - Evropska prestonica mladih 2019"
  • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika direktora Direkcije za robne rezerve (Goran Marinković)
  • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
  • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju opštih parkirališta u delu ulica Bele njive, Đorđa Rajkovića i Tekelijinoj u Novom Sadu
  • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Seljačkih buna br. 29 u Novom Sadu
  • Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex