Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 2/2021 od 19.01.2021.)


 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o metodologiji formiranja cene usluge smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za odrasla i stara lica i učešću korisnika u troškovima usluge
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada Novog Sada u 2021. godini
 • Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom Dana Grada, za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju broja korisnika usluge personalne asistencije za koje se obezbeđuje naknada troškova, za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju broja dece za koju se obezbeđuje naknada troškova za uslugu ličnog pratioca deteta, za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju mesečnog broja prolazaka vozilom delom auto-puta E-75 za koji se građanima naseljenog mesta Kovilj obezbeđuje materijalna podrška iz budžeta Grada Novog Sada, za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka u osnovnoj školi za decu predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" Novi Sad, i u drugim osnovnim školama koje organizuju ovakav boravak za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan "Novosadskog pozorišta - Ujvideki Szinhaz", Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Tima za izradu Aplikacije za Projekat "Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji za romsko naselje Bangladeš u Novom Sadu"
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručnu ocenu programa koji podstiču rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje aktivnosti koje prethode odluci o deponovanju slobodnih sredstava konsolidovanog računa Grada Novog Sada kod poslovnih banaka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex