Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 10 od 22.03.2019.)


 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje na telekomunikacioni sistem Grada Novog Sada
 • Program prevencije zloupotrebe droga za 2019. godinu
 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o Programu postavljanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2019. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka u osnovnoj školi za decu predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" Novi Sad, i u drugim osnovnim školama koje organizuju ovakav boravak za 2019. godinu
 • Rešenje o određivanju mesta za postavljanje elektronskog displeja bez tona
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Vladan Bumbić)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Bojana Dabić)
 • Program pronatalitetne populacione politike za 2019. godinu
 • Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan raskopavanja površina javne namene za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru "Rumenka", Rumenka
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji Grada Novog Sada, dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje Programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje konkursa za dodelu lokacija za postavljanje elektronskog displeja bez tona
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja Spomenikom prirode "Park instituta u Sremskoj Kamenici" za 2019. godinu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Miroslava Antića br. 8 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u raskrsnici Ulice Momčila Tapavice i Ulice Stanoja Stanojevića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u raskrsnici Staroiriškog puta i Ulice zeleni venac u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u raskrsnici Proleterske ulice i Ulice Žarka Jovića u Kaću
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Ulici ružin venac u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Vrbičke ulice i Ulice ružin venac u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Ledinačkog puta i Šimširove ulice u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici državnog puta II reda broj 119 i Ulice Purale u Ledincima
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Koviljske ulice i Proleterske ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u Radničkoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u Hopovskoj ulici u Starim Ledincima


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex