Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 93 od 15.10.2020.)


 • Rešenje o imenovanju žirija za dodelu nagrade "Slaviša Nikolin Živković"
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište
 • Odluka o tehničkom sekretaru odborničke grupe (Prečišćen tekst)
 • Rešenje o razrešenju načelnika Uprave Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o postavljenju na položaj vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Palilula
 • Odluka o potvrđivanju mandata novih odbornika u Skupštini GO Medijana
 • Odluka o Završnom računu budžeta GO Medijana za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije "Sveta Petka"
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Izborne komisije GO Medijana u stalnom Sastavu
 • Rešenje o izboru člana Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Merošina za period od 01.01.2020.-30.09.2020. godine
 • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta opštine Merošina za 2020. godinu
 • Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "Merošina"
 • Odluka o kontroli prijema i realizacije donacije opštine Merošina
 • Odluka o obrazovanju radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Merošina
 • Odluka o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Merošina
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Merošina za period od 2021-2028. godine
 • Odluka o obrazovanju Saveta za poljoprivredu
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravobranilaštvu opštine Merošina
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Poletarac" u Merošini
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora JKP "Merošina"
 • Plan detaljne regulacije radne zone "Jugbogdanovac"
 • Izmene Plana generalne regulacije Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex