Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 9 od 10.02.2020.)


 • Lokalni akcioni plan za zapošljavanja Grada Niša za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritorije opštine Gadžin Han
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Gadžin Han za vode II reda za 2020. godinu
 • Odluka o angažovanju eksternog revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Odluka o ustupanju sistema za vodosnabdevanje MZ Vilandrica na upravljanje i korišćenje JP Direkcija Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izveštaja o radu - o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019-31.12.2019 JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa rada Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Predsednika i radu Opštinskog veća opštine Gadžin Han za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području opštine Gadžin Han za period jun-decembar 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Predškolske ustanove "Prva radost" Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za planove opštine Gadžin Han iz reda lokalne samouprave
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Prva radost" Gadžin Han za radnu 2019/2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju vd direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa, Dejana Petrovića
 • Rešenje o imenovanju vd direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa, Dragana Stojanovića
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za razvoj, privredu i finansije skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Opštinskog veća opštine Žitorađa
 • Rešenje o odobravanju sredstava organizacijama u oblasti sporta i raspodeli sredstava organizacijama u oblasti sporta opštine Žitorađa u 2020. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex