Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 89 od 08.10.2018.)


  • ODLUKA O OBRAZOVANJU LOKALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA ("Sl. list grada Niša", br. 89/2018)
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA" PIROT ("Sl. list grada Niša", br. 110/2016 i 89/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex