Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 85 od 29.10.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
 • Prve izmene i dopune Plana detaljne regulacije puta Ploče-Bojanine vode (skijaški centar)
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Niša
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o uslovima izdavanja i korišćenja gradske karte za upotrebu dela auto-puta e-75 i e-80
 • Odluka o pokretanju inicijative za promenu, brisanje, unošenje novog i ispravku naziva naseljenih mesta i katastarskih opština
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Niš
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" u Čokotu, ul. Maršala Tita br. 18, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Dušan Radović" u Nišu, ul. Đerdapska br. 45, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Ćele Kula" u Nišu, ul. Radnih brigada 28, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Car Konstantin" u Nišu, ul. Velikotrnovska br. 4, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje kojim se pribavlja u javnu svojinu Grada Niša nepokretnost - verski objekat Hram Svetog Marka, zajedničkom izgradnjom Grada Niša i Srpske pravoslavne crkve-Eparhije niške, na lokaciji naselja Novo Selo, Niš
 • Rešenje kojim se prihvata prenos prava javne svojine bez naknade sa Republike Srbije na Grad Niš i pribavlja se u javnu svojinu Grada Niša objekat - kotlarnica
 • Rešenje kojim se ispravlja tehnička greška u tekstualnom delu Plana detaljne regulacije Malčanske reke i kolektora sa pumpnom stanicom
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz grada Niša Niš
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz grada Niša Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge "Nišstan" Niš
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge "Nišstan" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gorica" Niš
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gorica" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ratko Vukićević" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ratko Vukićević" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ćele kula" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ćele kula" Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Njegoš" Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Njegoš" Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Sreten Mladenović Mika" Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Sreten Mladenović Mika" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Učitelj Tasa" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Učitelj Tasa" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr Zoran Đinđić" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr Zoran Đinđić" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branislav Nušić" Donja Trnava
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branislav Nušić" Donja Trnava
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Ekonomske škole Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Muzičke škole Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Medicinske škole "Dr Milenko Hadžić" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole "Dr Milenko Hadžić" Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Trgovinske škole Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Trgovinske škole Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Umetničke škole Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Umetničke škole Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Škole mode i lepote Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole mode i lepote Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika Gradskog pravobranioca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex