Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 79 od 07.09.2020.)


 • Rešenje o zaduženjima zamenika predsednice i članova Veća Gradske opštine Pantelej za određeno područje iz nadležnosti gradske opštine
 • Odluka o III rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Bela Palanka
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini opštine Bela Palanka
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini opštine Bela Palanka, Miroslavu Marinkoviću
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Bela Palanka Aleksandru Simiću
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Bela Palanka Bogdanu Ranđeloviću
 • Odluka o donošenju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Bela Palanka za 2020. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka
 • Odluka o prodaji otpadnog lima i starog gvožđa koje se nalazi na prostoru bivše fabrike "Femid" i objekta "Stara bolnica" u Beloj Palanci koje su u javnoj svojini opštine Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Komnis" Bela Palanka za period 01.01.2020.-31.03.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Komnis" Bela Palanka za period 01.01.2020.-30.06.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Regionalna deponija Pirot" Pirot br. SD 133 od 30.07.2020. godine o raspodeli dobiti preduzeća za 2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ljupče Španac" u Beloj Palanci
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti Opštinskog pravobranioca opštine Bela Palanka
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Opštinskog pravobranioca opštine Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP "Komnis" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Komnis" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za razvoj, privredu i budžet
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za javne službe
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za propise, predstavke, žalbe i pritužbe građana
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za administrativna pitanja
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za razvoj poljoprivrede i sela
 • Poslovnik Opštinskog veća opštine Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex