Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 77 od 10.08.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 66/2010, 71/2010 - ispr., 2/2012, 39/2017 i 77/2018)
  • ODLUKA O FONDACIJI "NAISUS" ("Sl. list grada Niša", br. 77/2018)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014, 90/2015, 148/2016, 138/2017 i 77/2018)
  • ODLUKA O OSLOBAĐANJU INVESTITORA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA STAMBENE ZGRADE ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE SA STANOVIMA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI, KOJE SE IZGRAĐUJU NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 77/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 138/2017, 18/2018 i 77/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex