Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 76 od 01.09.2020.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Kadrovskog plana opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Odluka o oduzimanju prava korišćenja Elektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem MKV-60, službena oznaka tipa M-3-639 Mesnoj zajednici Pejkovac
 • Odluka o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Žitorađa
 • Odluka o davanju na korišćenje Elektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem MKV-60, službena oznaka tipa M-3-639, Javnom komunalnom preduzeću iz Žitorađe
 • Odluka o oduzimanju prava korišćenja i državine na objektu od Fudbalskog kluba "Zadrugar" iz Žitorađe
 • Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Žitorađa
 • Odluka o javnim parkiralištima
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Žitorađa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o pristupanju statusnoj promeni Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa broj 332-1 od 13.08.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o pristupanju statusnoj promeni Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa broj 639/20 od 27.08.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o pristupanju statusnoj promeni Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje javnih objekata i površina Žitorađa broj 103 od 14.08.2020. godine
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora predškolske ustanove "Prva radost" Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Odluka o prestanku mandata odbornika prethodnog saziva Skupštine grada Pirota
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Pirota


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex