Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 74 od 28.08.2020.)


 • Rešenje o zaduženjima Zamenice gradonačelnice i članova Gradskog veća Grada Niša za određena područja iz nadležnosti Grada
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o prestanku mandata članu Veća Gradske opštine Pantelej, Miljanu Hadžoviću
 • Rešenje o prestanku mandata članu Veća Gradske opštine Pantelej, Nikoli Ostojiću
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Komisije za ekologiju, zaštitu životne sredine, zaštitu spomenika i razvoj turizma
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Komisije za zdravstvenu I socijalnu zaštitu
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Komisije privredu i razvoj
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Komisije za komunalnu infrastrukturu i mesnu samoupravu
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost, jednake mogućnosti i saradnju sa nevladinim organizacijama
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Komisije za razvoj poljoprivrede i seoskog područja
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Svrljig


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex