Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 74 od 16.09.2019.)


  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje načelnika Opštinske uprave opštine Merošina
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici
  • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o razrešenju Predsednika Skupštine opštine Merošina
  • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o izboru Predsednika Skupštine opštine Merošina
  • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o razrešenju sekretara Skupštine opštine Merošina
  • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o postavljenju sekretara Skupštine opštine Merošina
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o popisu imovine i obaveza
  • Pravilnik o popisu imovine i obaveza


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex