Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 68 od 05.08.2020.)


  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2020. god.
  • Odluka o sprovođenju aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2020. god.
  • Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex