Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 63 od 29.06.2018.)


  • REŠENJE O PRIHVATANJU UČEŠĆA I SUFINANSIRANJU PROJEKTA NA REALIZACIJI POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU, KROZ DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I POMOĆ U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM ("Sl. list grada Niša", br. 63/2018)
  • REŠENJE O PRIHVATANJU UČEŠĆA I SUFINANSIRANJU PROJEKTA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU, KROZ DODELU POMOĆI NAMENJENE ZA ZAVRŠETAK ILI ADAPTACIJU STAMBENOG OBJEKTA NABAVKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ("Sl. list grada Niša", br. 63/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex