Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 53 od 08.06.2018.)


  • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
  • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
  • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA NIŠA U PERIODU 2018-2022. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex