Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 5 od 17.01.2018.)


  • ODLUKA O MANIFESTACIJAMA I PROGRAMIMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Niša", br. 5/2018 - prečišćen tekst)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 5/2018 - prečišćen tekst)
  • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 5/2018 - prečišćen tekst)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex