Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 47 od 19.06.2019.)


 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša - prečišćen tekst
 • Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Bela Palanka
 • Odluka o donošenju Programa komasacije dela katastarske opštine Klenje opština Bela Palanka
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka, br. 011-33/2016 - I od 07.10.2016. godine
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 1575 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 1577 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 1633 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 1617 KO Bela Palanka - varoš
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Bele Palanke
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka za 2019. godinu
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex