Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 41 od 07.06.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o određivanju stalnih linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Rešenje o određivanju stalnih linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Rešenje o određivanju stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Odluka o pristupanju izmeni Statuta Gradske opštine Pantelej
  • Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objakata i javnih površina Žitorađa
  • Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
  • Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave Svrljig


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex