Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 4 od 16.01.2018.)


  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA (REPUBLIKA SRBIJA) I OPŠTINE SERES (REPUBLIKA GRČKA) ("Sl. list grada Niša", br. 4/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 131/2016 i 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex