Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 33 od 26.03.2020.)


  • Naredba od 16.03.2020. godine Gradskog štaba za vanredne situacije
  • Naredba o zabrani rada ugostiteljskih objekata od 18.03.2020. godine Gradskog štaba za vanredne situacije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex