Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 32 od 25.04.2019.)


 • Odluka o prestanku mandata odborniku u SO Gadžin Han, Mariji Cvetković
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u SO Gadžin Han, Slavici Vojinović
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u SO Gadžin Han, Zoranu Iliću
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u SO Gadžin Han, Nebojši Filipoviću
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Gadžin Han
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika SO Gadžin Han
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika SO Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju V.D. direktora Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han.
 • Rešenje o imenovanju V.D. direktora Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izveštaja o radu - o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za prvi kvartal 2019. godine - prvo tromesečje 2019. godine (01.01.2019-31-03-2019) JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex