Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 25 od 03.04.2019.)


  • Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini opštine Doljevac
  • Odluka o dodatnim pravima deteta u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji opštine Doljevac
  • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 2019. godini
  • Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor i stanove na kojima je nosilac prava javne svojine opština Doljevac, odnosno na kojima opština Doljevac ima posebna svojinska ovlašćenja
  • Odluka o izuzimanju iz zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
  • Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
  • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javne biblioteke Doljevac
  • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javne biblioteke Doljevac
  • Operativni plan odbrane od poplava za vodotoke II reda za teritoriju opštine Doljevac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex