Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 21 od 27.03.2019.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini GO Pantelej
 • Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena PANTELEJ u nazivu SPORTSKOG SAVEZA PANTELEJ
 • Rešenje o prestanku mandata člana OIK GO Pantelej, Adrini Savić
 • Rešenje o prestanku mandata člana OIK GO Pantelej, Miodragu Gligorijeviću
 • Rešenje o imenovanju člana OIK GO Pantelej
 • Statut opštine Svrljig
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Taksena tarifa
 • Odluka o dodeli opštinskih javnih priznanja
 • Godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Svrljig za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Svrljig za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Svrljig za 2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dobrila Stambolić" u Svrljigu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dobrila Stambolić" u Svrljigu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks I godišnjeg Plana rada Predškolske ustanove "Poletarac" Svrljig za radnu 2018/2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Predškolske ustanove "Poletarac"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex