Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 2 od 16.01.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije
  • Odluka o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije
  • Rešenje o razrešenju v.d. načelnika Opštinske uprave opštine Žitorađa
  • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Opštinske uprave opštine Žitorađa
  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Merošina za 2020. godinu
  • Odluka o prestanku svojstva javnog tela Regionalnoj razvojnoj Agenciji Jug d.o.o. Niš
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - opštine Merošina za 2017. godinu
  • Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete usled ujeda pasa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex