Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 19 od 21.03.2019.)


  • Rešenje o obrazovanju Radnog tima za pokretanje postupka javno - privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2019.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex