Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 18 od 28.02.2020.)


 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama odbornika i odborničkih grupa u Skupštini Gradske opštine Crveni Krst
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Crveni Krst
 • Odluka o usvajanju lokalnog akcionog plana zapošljavanja GO Crveni Krst za 2020. godinu
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja GO Crveni Krst za 2020. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite u opštini Svrljig
 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Svrljig za 2020. godinu
 • Zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana na teritoriji opštine Svrljig
 • Poslovnik Skupštine opštine Merošina
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o donošenju i implementaciji Regionalnog plana upravljanja otpadom za Niški region
 • Rešenje o stavljanju van snage rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Merošina u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Merošina u stalnom sastavu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex