Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 16/2021 od 09.03.2021.)


 • Rešenje o obrazovanju Saveta za migraciju
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije i dinamike ugradnje grebanog asfalta na teritoriji GO Palilula
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Odluka o postupanju po pritužbama na rad organa i službi opštine Merošina
 • Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera opštine Merošina
 • Prilog 1: Metodologija za izbor kandidata za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera opštine Merošina
 • Operativni plan odbrane od poplava za vodotokove II reda na teritoriji opštine Merošina za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije opštine Merošina
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje opštine Merošina za 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan Saveta za zdravlje opštine Merošina za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan javnog zdravlja sa Akcionim planom opštine Merošina 2020-2028
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Merošina za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex