Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 15 od 13.03.2019.)


  • Program sistematske deratizacije na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
  • Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
  • Program kontrolnog monitoringa nejonizujućih zračenja na teritoriji grada Niša u 2019. godini
  • Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Projekta izgradnja stanova za stanovanje uz podršku u L7, L8 i L9 na lokaciji u Ul. Majakovskog u Nišu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex