Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 121 od 19.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU I GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA PIROTA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 121/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PIROTA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 121/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex