Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 119 od 24.12.2020.)


 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za organe grada i građanska stanja
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave Grada Niša
 • Odluka o budžetu opštine Žitorađa za 2021.godinu
 • Kadrovski plan opštine Žitorađa za 2021. godinu
 • Odluka o davanju na korišćenje motornog vozila autobus marke Iveco registarske oznake PK 031-WF Sportskom savezu opštine Žitorađa
 • Odluka o davanju na korišćenje putničkog vozila Škoda, registarske oznake PK 057-OE Javnom preduzeću za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2021. godinu Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2021. godinu Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu
 • Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Žitorađa za obavljanje delatnosti pružanja usluga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na poseban Program korišćenja subvencija za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na poseban Program korišćenja subvencija za 2021. godinu Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na poseban Program korišćenja subvencija za 2021. godinu Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa za 2021. godinu
 • Rešenje izmeni rešenja o razrešenju direktora javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex