Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 111 od 20.12.2019.)


  • Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Pantelej za 2019. godinu
  • Odluku o budžetu Gradske opštine Pantelej za 2020. godinu
  • Kadrovski plan Gradske opštine Pantelej za 2020. godinu
  • Odluku o izmeni i dopuni odluke o Seoskim grobljima


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex