Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 110 od 04.12.2020.)


 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Odbora za imenovanje
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama odbornika, članova radnih tela i odborničkih grupa u Skupštini Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o obrazovanju Odbora za evropske integracije i za saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za omladinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sport
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za socijalna pitanja
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za obrazovanje
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za komunalne delatnosti i rad sa savetima građana
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za projekte i preduzetništvo
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za kulturu i istorijsko nasleđe
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za privredu i održivi razvoj
 • Rešenje o određivanju lokacija za postavljanje pokretnih tezgi na području GO Pantelej
 • Odluka o sprovođenju komasacije poljoprivrednog zemljišta na delovima katastarskih opština Plužina i Niševac, opština Svrljig
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Plužina i Niševac u opštini Svrljig
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku sprovođenja javnog konkursa za izbor članova radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Merošina
 • Rešenje o obrazovanju radne grupe za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Merošina
 • Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za izbor kandidata za članove radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex