Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 109 od 18.12.2019.)


 • Odluka o budžetu opštine Bela Palanka za 2020. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Bela Palanka
 • Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Bela Palanka za 2020. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 2415 ukupne površine 491 m2, KO Bela Palanka-varoš
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 1304/13 ukupne površine 169 m2, KO Bela Palanaka-varoš
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 1304/14 ukupne površine 265 m2, KO Bela Palanaka-varoš
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na delu katastarske parcele broj 370/2 ukupne površine 69 m2, KO Bela Palanaka-varoš
 • Plan detaljne regulacije "Plantaže Tamnjanica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Komnis" Bela Palanka o plaćanju dugovanja na rate
 • Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Posebnog programa korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Bela Palanka JKP " Komnis " Bela Palanka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Komnis" Bela Palanka za period 01.01.2019-30.09.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Komnis" Bela Palanka za period 01.01.2019-30.06.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Turističke organizacije Bele Palanke za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Operativnim programom poslovanja i Cenovnikom komunalnih usluga JKP "Komnis" Bela Palanka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program poslovanja Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bela Palanka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za sport "Sportski centar-Banjica" Bela Palanka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o radnom vremenu u Predškolskoj ustanovi "Dragica Lalović" Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex