Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 103 od 18.11.2020.)


 • Rešenje o imenovanju žirija za dodelu nagrade "Slaviša Nikolin Živković"
 • Rešenje o obrazovanju Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o razrešenju v.d. načelnika Uprave Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Palilula
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2020. godinu
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT d.o.o. Beograd
 • Odluka o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni
 • Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2021. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Merošina
 • Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Bela Palanka
 • Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge Pomoć u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešće korisnika i njegovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima usluge Pomoć u kući
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JKP "Regionalna deponija Pirot" Pirot za period 01.01.2020-30.09.2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex