Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 102 od 06.12.2019.)


  • Izmena i dopuna Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Niša za 2019. godinu
  • Rešenje o određivanju lokacija za postavljanje pokretnih tezgi na području GO Pantelej


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex