Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 9/2022 od 05.04.2022.)


 • Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad u nadzornom odboru Javnog preduzeća za komunalnu delatnost i putnu infrastrukturu "Vilin Lug" Crna Trava za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj izmeni i dopuni Programa poslovanja JKP "Jedinstvo" Bojnik za 2022. godinu
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
 • Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
 • Odluka o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji opštine Bojnik
 • Odluka o donošenju Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Bojnik za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bojnik za 2022. godinu
 • Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bojnik za period 2022-2023. godine
 • Odluka o usvajanju izveštaja o radu Skupštine opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Bojnik za 2021. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bojnik za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o materijalno-finansijskom poslovanju OŠ "Stojan Ljubić" u Kosančiću za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove "Đuka Dinić" Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Bojnik sa finansijskim izveštajem za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Bojnik za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Doma zdravlja Bojnik za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine
 • Odluka o usvajanju izveštaja o radu Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Bojnik (sa finansijskim izveštajem) za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove dom kulture "Bojnik" Bojnik sa finansijskim izveštajem za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP za vodosnabdevanje "Brestovac - Bojnik - Doljevac" u Bojniku
 • Rešenje o imenovanju direktora JP za vodosnabdevanje "Brestovac - Bojnik - Doljevac" u Bojniku
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove dom kulture "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Školskog odbora OŠ "Stanimir Veljković Zele" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Stanimir Veljković Zele" Bojnik
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Medveđa za 2022. godinu (II)
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeljivanju isključivog prava Javnom komunalnom preduzeću "OBNOVA" Medveđa za obavljanje delatnosti pružanja usluga na teritoriji opštine Medveđa na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije konsolidovanog završnog računa budžeta opštine Medveđa za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije
 • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova i zamenika članova biračkog odbora u proširenom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike raspisanih za 3. april 2022. godine, za biračko mesto broj 4 - u opštini Crna Trava - MESNA KANCELARIJA, DARKOVCE
 • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova i zamenika članova biračkog odbora u proširenom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike raspisanih za 3. april 2022. godine, za biračko mesto broj 10 - u opštini Crna Trava - OSNOVNA ŠKOLA, PRESLAP
 • Rešenje o ispravci rešenja usled tehničke greške, broj 85/2022 od 30.03.2022. godine
 • Odluka o troškovima prevoza izbornog materijala, broj 86/2022 od 30.03.2022. godine
 • Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije opštine Crna Trava u proširenom sastavu, na predlog Grupe građana MORAMO - AKCIJA - Ekološki ustanak - Ćuta - Ne davimo Beograd, podnosioca proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike MORAMO - AKCIJA - Ekološki ustanak - Ćuta - Ne davimo Beograd - Nebojša Zelenović, broj 87/2022 od 30.03.2022. godine
 • Rešenje kojim se konstatuje da član i zamenik člana Izborne komisije opštine Crna Trava u proširenom sastavu imenovani na predlog Grupe građana MORAMO - AKCIJA - Ekološki ustanak - Ćuta - Ne davimo Beograd, podnosioca proglašene izborne liste, postaju član odnosno zamenik člana posebnog sastava Izborne komisije opštine Crna Trava za sprovođenje izbora za predsednika Republike
 • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova i zamenika članova biračkog odbora u proširenom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike raspisanih za 3. april 2022. godine, za biračko mesto broj 9 - u opštini Crna Trava - OSNOVNA ŠKOLA, KRIVI DEL


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex