Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 7/2023 od 03.04.2023.)


 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "JEDINSTVO" BOJNIK
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, UPRAVLJANJU I KORIŠĆENJU STVARI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STANOVIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE
 • PROGRAM O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE I PRIBAVLJANJU U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LEBANE
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LEBANE ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "RADOJE DOMANOVIĆ" U BOŠNJACU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI
 • ODLUKA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA BROJ: 061-23/16-II OD 23.12.2016. GODINE, O PROMENI CENA POJEDINIH USLUGA JP "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE ZA TERITORIJU OPŠTINE LEBANE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex