Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 5/2023 od 04.03.2023.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA - REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE STRUMICA - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO PREDEJANE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DELOVE NEKATEGORISANIH PUTEVA NP­2 I PLANIRANOG NEKATEGORISANOG PUTA DRĆEVAC - DONJA LOKOŠNICA U ZONI RASKRSNICE SA OPŠTINSKIM PUTEVIMA OP­18 I OP­19 KROZ NASELJENO MESTO DRĆEVAC
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ZONU POSLOVANJA SA PORODIČNIM STANOVANJEM U SEKTORU "S2" I DELU SEKTORA "S5" U PGR­U 9 NA PODRUČJU GUP­A LESKOVCA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE HUMANIH GROBALJA U NASELJENIM MESTIMA BRZA, LIPOVICA I STROJKOVCE SA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA DO NASELJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKOJ UPRAVI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI DIMNIČARSKE USLUGE
 • REŠENJE
 • ODLUKA
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA - REPUBLIKA SRBIJA I GRADA OAHAKA DE HUARES - GLAVNOG GRADA SAVEZNE MEKSIČKE DRŽAVE OAHAKA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC"
 • SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA OGLAŠAVA JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" GRDELICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE ROMA LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE ROMA LESKOVAC
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U PEČENJEVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U PEČENJEVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURA JAKŠIĆ" U TUREKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURA JAKŠIĆ" U TUREKOVCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex