Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 49/2020 od 25.12.2020.)


 • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE LEBANE UA 2021. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE LEBANE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U KORIST OPŠTINE
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA SVAKU ZONU NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IMNAZIJE U LEBANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA RAZVOJ
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRIVREDU
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
 • ODLUKA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ" CRNA TRAVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ" CRNA TRAVA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
 • PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
 • PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA
 • KADROVSKI PLAN ORGANA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O SUBVENCIONISANJU JAVNOG PREVOZA
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM I DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE CRNA TRAVA, ODNOSNO PRIBAVLJANJA I USTUPANJA ISKORIŠĆAVANJA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA, KAO I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA OPŠTINE CRNA TRAVA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex