Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 44 od 30.11.2020.)


 • REŠENJE
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU U OPŠTINI VLASOTINCE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 01.01.2020. - 30.09.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "8. OKTOBAR" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BRAĆA MILENKOVIĆ" ŠIŠAVA I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SVOĐE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" TEGOŠNICA I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BOŽIDAR MILJKOVIĆ" GORNJI PRISJAN I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "SVETI SAVA" GLOŽANE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "25. MAJ" DONJA LOPUŠNJA I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U OKVIRU REALIZACIJE MERA POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA PERIOD 01.01.2020. - 30.09.2020. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • REŠENJE O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE CRNA TRAVA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE (KP. br. 17075/2 i 17078/2, obe u KO Crna Trava)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ" CRNA TRAVA
 • ODLUKA O USKLAĐENOM IZNOSU LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex