Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 41/2021 od 22.11.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u JKP "Komunalac" Vlasotince
  • Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Lebane, raspisanim za 12.12.2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex